Spoločnosť NOVIMPEX s.r.o.

  bola založená v roku 1991. Od založenia firmy sa nažíme s každým uzavrieť férový obchod ku spokojnosti oboch strán. Naše služby v odpadovom hospodárstve úspešne využívajú významné podniky, drobný podnikatelia z okolia, ale aj bežní občania, ktorým na výkupni premieňame odpady na hotovosť. Firmám poskytujeme bezstarostný odpadový "full" servis, zabezpečíme prenájom kontajnerov aj dopravu. Záleží nám na životnom prostredí a preto zber odpadov vykonávame výlučne podľa platnej legislatívy z dôrazom na ochranu životného prostredia.

  INFORMÁCIE PRE ŽIVNOSTNÍKOV A MALÉ FIRMY

  Vážený zákazníci,

  sme zberová spoločnosť z Nových Zámkov, ktorá sa postará o všetky vaše odpady. Zoberieme od Vás : papier, fóliu, smeti (zmiešané obaly), plasty, drevo, palety, staré pneumatiky, káble… teda všetok odpad čo Vám na dvore vnikne. Ale máme záujem aj o Vaše železo, farebné kovy a autobatérie, za čo platíme aj v hotovosti. Cenník, ktorý pravidelne aktualizujeme, nájdete tu na našej stránke.

  Ale poprosím Vás,

  neprineste k nám žiadne odpady /a ani papier a ani fóliu/ až dovtedy, kým spolu neuzavrieme ZMLUVU NA ODPADY – teda zmluvu na ďalšiu spoluprácu ! Nakoľko správa Vášho odpadového konta u nás sa spája so zvýšenou administratívnou a legislatívnou záťažou, je nutné, aby ste sa aj Vy finančne podieľali na týchto nákladoch. Ak máte záujem o spoluprácu tak spolu uzavrime ZMLUVU NA ODPADY za nasledovných podmienok :

  1. Za vyhotovenie zmluvy budeme od Vás požadovať jednorazový ročný poplatok vo výške 60,- EUR+DPH. V prípade ak sa situácia na trhu s odpadmi zmení k lepšiemu, tak určite upustíme od tohto poplatku :-)

  2. Zmluva je platná jeden kalendárny rok, za ktorý poplatok prináleží.

  3. Poplatok za zmluvu sa platí na základe faktúry, ktorú vystavíme ešte pred tým ako samotnú Zmluvu na odpady.

  4. Ihneď, ako obdržíme zaplatený poplatok, môžete k nám začať navážať odpady !

  5. Zmluva na odpady Vám bude doručená až po úhrade faktúry – poplatku.

  6. Za zmluvy uzatvorené po 15.10.2020 je cena poplatku 80,- EUR+DPH. V danom prípade zmluva platí do konca roka 2021.

  Všetky ostatné doplňujúce informácie Vám podá : Zsolt Böjtös na tel. čísle : 0905 481 439

  Na našej výkupni sme Vám k dispozícii v čase otváracích hodín, od 7:00 do 15:30 hod. V pracovné dni : PONDELOK - PIATOK. Vaše odpady nám môžete priniesť na výkupňu kedykoľvek v uvedenom čase.

  INFORMÁCIE PRE VEĽKÉ FIRMY

  radi by sme sa u Vás uchádzali o možnosť zabezpečiť Vám komplexné riešenie odpadového hospodárstva. Zoberieme od Vás všetko, od papiera cez plasty, kovy, až po zmiešané odpady-smeti. Vlastníme vozový park ktorým zabezpečíme dopravu aj nakládku odpadov priamo u Vás, na odpady ponúkame kontajnery s objemom 10m³ až 35m³. Výmeny kontajnerov vykonáme aj expresne do 24 hod. od nahlásenia vývozu ! Všetky ostatné doplňujúce informácie Vám podá : Zsolt Böjtös na tel. čísle : 0905 481 439.

  KONTAKTY

  Böjtös Zsolt - nový zákazníci, zmluvy na odpady, nákup a predaj

  tel: 0905 481 439, e-mail: zsolt@novimpex.sk

  Marika Soósová - výkup odpadov a administratíva súvisiaca s odpadmi
  tel: 0356424744, e-mail: vykup@novimpex.sk - tu nahlasovať výmeny kontajnerov pre zmluvných partnerov, informácie o výkupe odpadov

  Katka Böjtösová – personálne a finančné oddelenie
  e-mail : katka@novimpex.sk

  Erika Garajová - vedenie účtovníctva
  PONDELOK, STREDA, PIATOK v čase 7:00 – 12:00 hod.
  e-mail : ekonomicke@novimpex.sk

  ADRESA


  NOVIMPEX spol. s r.o.
   
  Šurianska cesta 62 
  940 01 Nové Zámky

  FAKTURAČNÉ ÚDAJE / POVOLENIA, CERTIFIKÁTY

  IČO : 311 050 92, IČ pre DPH : SK 2020413197

  Bank. spojenie: VÚB a.s. , Nové Zámky , č.ú.: 17008172/0200

  IBAN : SK7802000000000017008172 , BIC : SUBASKBX

  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, vložka č.: 2901/N

   

  zivnostensky listkoncesna listinaicdphochrana osobnych udajovsuhlas zp na prevadzkovanie zariadenia na zber odpadov


   

  súhlas na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedeniasuhlas-zp-r12-r13

  CENNÍK ODPADOV

   

  PAPIER

  Lepenka ( kartóny ), noviny, časopisy
  papier vykupujeme len od tých obchodných partnerov, čo s nami majú zmluvu  0,02€


  ŽELEZO

  Železo - hrubé, ťažké  OŠ 12 0,11€
  Železo - mix  OŠ 44 0,10€
  Železo - plechy OŠ 27,  aj Hliník - žalúzie 0,09€
  Železo - špóny, kachle, sporáky... OŠ 52 0,05€


  FAREBNÉ KOVY

  Meď stará obalovaná, opal, karmy..3,50€. ( nová meď za 4,- € )  3,80€
  Mosadz , bronz 2,20€
  Mosadz - špóny , chladiče ( meď + mosadz ) 1,70€
  Hliník - kusový , plechy...    ( hliník profil - len čistý výrobný odpad za 0,60€ ) 0,30€
  Hliník - drôty , CHLADIČE meď+hliník 0,50€
  Hliník – špóny, tresky, chladiče  ( Al-Fe laná 0,20 € ) 0,10€
  Nerez – nemagnetická ( Nerez špóny za 0,30 € ) 0,60€
  Elektromotory – bez príruby a podstavca 0,13€
  Elektroodpad – čierna a biela technika výkup len od firiem bezplatne
  Akumulátory a olovo výkup len od firiem 0,20€


  Cenník platný od : 14.01.2021
  UVEDENÉ CENY SÚ PLATNÉ NA DVORE KUPUJÚCEHO.

  Nové nákupné centum CASTIMONIA

  Cenník Novimpex

  Ponúkame priestory na prenájom

  Cenník Novimpex