NOVIMPEX spol. s r.o.

  je na trhu od roku 1991. Od počiatku sa snažíme s každým uzavrieť férový obchod, ktorý bude k spokojnosti oboch strán. Naše služby v odpadovom hospodárstve úspešne využívajú významné podniky, drobný podnikatelia z okolia, ale aj bežní občania, ktorým na výkupni premieňame odpady na hotovosť. Firmám poskytujeme bezstarostný odpadový "full" servis, zabezpečíme prenájom kontajnerov aj dopravu. Záleží nám na budúcnosti našich detí a preto zber odpadov vykonávame výlučne podľa platnej legislatívy z dôrazom na ochranu životného prostredia.

  FIRMY , ŽIVNOSTNÍCI , PODNIKATELIA

  máme záujem o spoluprácu, máme záujem o Vaše odpady. Zoberieme od Vás : papier, fóliu, smeti (zmiešané obaly), plasty, drevo, palety, staré pneumatiky, káble…. . Za Vaše železo, farebné kovy a autobatérie zaplatíme v hotovosti. Cenník pravidelne aktualizujeme, nájdete ho tu, na našej stránke. Na našej výkupni sme Vám k dispozícii  od 7:00 do 15:30 hod. PONDELOK - PIATOK.

  ZBERNÝ DVOR OBCE / MESTA

  pre zberné dvory vieme zabezpečiť odvoz papiera, plastov, kovových obalov a elektroodpadu. Vlastníme vozový park s ktorým odpady bez problémov naložíme a odvezieme priamo z Vášho zberného dvora. Na odpady Vám vieme zapožičať kontajnery. 

  ŠKOLSKÝ ZBER PAPIERA

  už 22 rokov organizujem školské zbery papiera. Na základe dlhoročných skúseností Vám ponúkam férovú spoluprácu, bezplatnú dopravu a kontajnery pre Váš zber.  Doplňujúce informácie Vám rád podám po telefóne.

  Zsolt Böjtös, tel.č. : 0905 481 439

  KONTAKTY

  Zsolt Böjtös - odpady, nákup a predaj

  tel: 0905 481 439, e-mail: zsolt@novimpex.sk

  Marika Soósová - výkup a administratíva súvisiaca s odpadmi
  tel: 0356424744, e-mail: vykup@novimpex.sk 

  - tu nahlasovať výmeny kontajnerov

  - tu poskytujeme informácie o výkupe odpadov

   

  Katka Böjtösová – personálne a finančné oddelenie
  tel: 0907 296 775, e-mail : katka@novimpex.sk

  Erika Garajová - vedenie účtovníctva
  PONDELOK, STREDA, PIATOK v čase 7:00 – 12:00 hod.
  e-mail : ekonomicke@novimpex.sk

  ADRESA


  NOVIMPEX spol. s r.o.
   
  Šurianska cesta 62 
  940 01 Nové Zámky

  FAKTURAČNÉ ÚDAJE / POVOLENIA, CERTIFIKÁTY

  IČO : 311 050 92, IČ pre DPH : SK 2020413197

  Bank. spojenie: VÚB a.s. , Nové Zámky , č.ú.: 17008172/0200

  IBAN : SK7802000000000017008172 , BIC : SUBASKBX

  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, vložka č.: 2901/N

   

  zivnostensky listkoncesna listinaicdphochrana osobnych udajovsuhlas zp na prevadzkovanie zariadenia na zber odpadov


   

  súhlas na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedeniasuhlas-zp-r12-r13suhlas-zp-r12-r13suhlas-zp-r12-r13suhlas-zp-r12-r13

  CENNÍK ODPADOV

  PAPIER - lepenka (kartóny) noviny časopisy...

  pre nezmluvných dodávateľov, občanov bezplatne

  cena papiera pre obchodných partnerov čo s nami majú zmluvu, 

  cena pre zberné dvory (mestá a obce) bezplatne- príp. dohodou

  bezplatne

  ŽELEZO

  Železo - hrubé, ťažké  OŠ 12  0,24€
  Železo - mix  OŠ 44   0,23€
  Železo - plechy OŠ 27,  aj Hliník - žalúzie   0,22€
  Železo - špóny, kachle, sporáky... OŠ 52  0,10€


  FAREBNÉ KOVY

  Meď stará 5,20€ , obalovaná+opal+ karmy.. 4,50 € 5,50€ nová 
  Mosadz , bronz 3,50€
  Mosadz - špóny , chladiče ( meď + mosadz ) 2,00€
  Hliník - kusový , plechy...    ( hliník profil - len čistý výrobný odpad za 0,80€ ) 0,70€
  Hliník - drôty , CHLADIČE  meď+hliník 1,00€
  Hliník – špóny, tresky, chladiče  ( Al-Fe laná 0,20 € ) 0,30€
  Nerez – nemagnetická ( Nerez špóny za 0,30 € ) 0,70€
  Elektromotory – bez príruby a podstavca 0,24€
  Elektroodpad – čierna a biela technika  len firmy a zberné dvory bezplatne
  Akumulátory a olovo len firmy a zberné dvory 0,45€


  UVEDENÉ CENY SÚ PLATNÉ U NÁS, NA DVORE. PRI VÄČŠOM MNOŽSTVE ZABEZPEČÍME ODVOZ ODPADU VLASTNÝMI VOZIDLAMI. AK JE TREBA, ZABEZPEČÍME NAKLÁDKU.

  Nové nákupné centum CASTIMONIA

  Cenník Novimpex

  Ponúkame priestory na prenájom

  Cenník Novimpex